ראשי » אמצעי מניעה

אמצעי מניעה


המונח "אמצעי מניעה" מתייחס לשיטות שפותחו על מנת לאפשר לנשים וגברים לקיים מגע מיני ללא חשש מהריון בלתי רצוי. בנוסף, אמצעי מניעה מסוימים, מספקים גם הגנה מפני העברה של מחלות מין.

החלוקה הבסיסית, והפשוטה ביותר, בין סוגים שונים של אמצעי מניעה היא בין אמצעים המיועדים לשימוש האישה ובין כאלו אשר פעולתם היא על גופו של הגבר.

מספר האפשרויות לאמצעי המניעה ה"נשיים" גדול בהרבה מזה של ה"גבריים".

נראה שנתון זה נובע גם מהמבנה של מערכות המין הנשיות, המספק מגוון רב יותר של דרכים פשוטות ליצירת מחסומים בפני כניסה להיריון.

יש האומרים כי לסיבות אלה נוספת סיבה חברתית שלישית והיא מעמד האישה, אשר עודד בעבר התערבות יתרה בגופה.

רק כיום נערכים מחקרים ומאמצים דומים בתחום ונערכת בחינה של אפשרויות להתערבות כזו אצל גברים.

אמצעי מניעה "גבריים"

נסקור תחילה את החלק הקטן יותר, של אמצעי המניעה הפועלים על גופם של הגברים.

לגבר ישנה אפשרויות להשתמש באמצעי מניעה זמניים, דהיינו כאלה שניתן להשתמש בהם נקודתית, ואפשרות של אמצעי מניעה קבוע, המונע אחת ולתמיד את יכולתו לעבר אישה.

אמצעי המניעה הגבריים הזמניים:

  • הקונדום - שרוול עשוי לטקס החסום בצידו האחד. נלבש על גבי איבר במין ומונע חדירה ומגע של נוזל הזרע בגופה של האישה. יעילותו היא כ- 95%, והוא מאפשר מעבר זרע רק אם הוא נקרע במהלך השימוש. קריעה של קונדום היא נדירה ומתרחשת כמעט תמיד כתוצאה משימוש לא נכון. יתרונו הגדול של הקונדום, הוא בכך שהוא מגן גם מפני העברת מחלות מין
  • הגלולה - הגבר לוקח גלולה זו כל מספר שבועות והיא פוגעת באיכות הזרע וכך מגנה מפני עיבור האישה. למעשה, ניסיונות פיתוח של גלולה בטוחה, נחלו כישלון יחסי בעבר ולכן אין כיום גלולה כזו המוצעת לשימוש מסחרי של כלל ציבור הגברים
  • במשך הזמן נעשים ניסיונות לפתח אמצעי מניעה זמניים נוספים לגבר, כגון שתל לחסימת מעבר זרע מן האשכים, מדבקות המדכאות את איכות הזרע, או ג'ל בעל פעולה דומה. ניסיונות אלו עדיין לא נשאו פירות מעשיים

אמצעי מניעה גבריים קבועים:

מדובר על ניתוח פשוט, אשר במהלכו נחתך הצינור המוביל זרע מן האשכים וכך נמנע לחלוטין הסיכוי להריון.

הדרך היחידה להשיב את היכולת לעבר היא באמצעות ניתוח מתקן, אשר נחשב מסובך יותר.

אמצעי מניעה נשיים

גם אצל הנשים, בדומה לגברים, אמצעי המניעה מתחלקים לאמצעי מניעה זמניים ואמצעי מניעה קבועים.

אמצעי מניעה נשיים זמניים:

  • הגלולה – נלקחת מדי יום לאורך המחזור החודשי, ומדכאת באמצעים הורמוניים את יכולתה של האישה להתעבר. הגלולה בטוחה כמעט במאה אחוז אם נעשה בה שימוש נכון
  • המדבקה – פעולתה דומה לשל הגלולה אך ללא הצורך לזכור לקחתה מדי יום. המדבקה משחררת את החומרים הפעילים במשך החודש ויש להחליפה כשמתחיל מחזור חודשי חדש
  • הטבעת – מוחדרת לנרתיק ומונעת פיסית את מעבר הזרע. מוחלפת כל שלושה שבועות
  • הדיאפרגמה – פעולתה דומה לזו של הטבעת, אך היא מוחדרת מחדש לפני כל מגע מיני. השימוש בה מלווה לרוב בג'ל קוטל זרע, המקל גם על ההחדרה וההוצאה
  • התקן תוך רחמי – מוחדר על ידי רופא. הימצאותו ברחם מונעת במשך מספר שנים את האפשרות להיכנס להריון. בתום התקופה היעילה הוא מוצא ומוחלף

אמצעי מניעה נשיים קבועים:

  • ניתוח לקשירת חצוצרות - מונע את מעבר הביצית לרחם
  • הסליל - מוחדר לחצוצרות, מתרחב שם ויוצר חסימה בדומה לזו המושגת באמצעות הניתוח. היתרון שלו הוא בכך שמדובר בהליך רפואי פשוט בהרבה מניתוח פולשני

אמצעי מניעה נוסף, הוא הפלת העובר בשלבים הראשוניים ביותר של ההיריון.

דוגמה כזו היא ה"גלולה שאחרי", אשר מהווה הזדמנות אחרונה לעצירתו של היריון לא רצוי.

יחד עם זאת, הפלות מעלות אצל אנשים רבים סוגיות מוסריות, חלון ההזדמנות לעריכתן מוגבל והן מגבירות סיכון של פגיעה ביכולתה של האישה להרות בעתיד.